อัตรากำลังและอุปกรณ์
อัตรากำลังและอุปกรณ์
ในปีงบประมาณ 2551 โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกฯ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมดดังนี้
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ
จำนวน
1
นาย
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน
30
นาย

ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า
อุปกรณ์ดับไฟ
เครื่องมือดับไฟป่า
จำนวน
2
ชุด
อุปกรณ์สื่อสาร
วิทยุแบบมือถือ
จำนวน
2
เครื่อง
วิทยุแบบตั้งโต๊ะ จำนวน
1
เครื่อง
วิทยุติดรถยนต์
จำนวน
2
เครื่อง
ยานพาหนะ
รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน
1
คัน
รถจักรยานยนต์
จำนวน
1
คัน
Doi PhaHomPok ChiengMai( FIRE0001@GMAIL.COM )
 

View my page on thai gardening

Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (9 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=